Barcelona Hotels&More

Barcelona te molt més a oferir que les Rambles, el Museu Picasso y els edificis de Gaudí! Conegeu mitjançant aquest llibre l'altra Barcelona! Per això,  per a la realització d'aquest llibre me he llançat a la recerca de la modernitat elegant [...] i de velles pensions, cafès i restaurants pels quals amb prou feines ha passat el temps i que encara embruixen el visitant amb el seu ambient i encant. Angelika Taschen.

 

continguts relacionats