Informació Legal


1. Titular del lloc web www.pepescoda.com

El lloc web pertany a l’empresa Pep Escoda® amb domicili al carrer Comte, 8 de Tarragona, amb NIF 39657599X.

Poden contactar amb Pep Escoda® mitjançant el telèfon +34 977 222 263 o per correu electrònic a l’adreça info@pepescoda.com.

_

2. Objecte

Mitjançant aquest lloc web s’ofereix principalment informació relativa a las fotografias, projectes i serveis de Pep Escoda Fotografs. També s’ofereix informació referent als esdeveniments, projectes d’interès, exposicions i actes en l’apartat Blog.

_

3. Drets de Propietat Intel·lectual

La totalitat d’aquest lloc web es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals relatives a propietat intel·lectual. L’autor del contingut del present lloc web és Pep Escoda® com també és el titular de tots els drets d’explotació relatius a aquest lloc web i de totes les obres fotogràfiques que hi són incloses. Queda prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal feta del lloc web al disc dur del ordinador del usuari o als servidors proxy), comunicació pública, transformació per qualsevol mitja o procediment, o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquestes plataformes sense el permís previ i escrit de Pep Escoda® a fi d'establir les oportunes condicions per a la seva utilització. S’entén autoritzat l’ús i la descarrega del contingut de la informació sempre que sigui per finalitats privades.

_

4. Responsabilitat en relació als continguts

Pep Escoda® rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts del lloc web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los o limitar-los de forma temporal o definitiva.

_

5. Política d’enllaços

Aquest lloc web pot contenir enllaços a d’altres planes web d’altres organitzacions. En cap moment aquests enllaços comporten control per part de Pep Escoda® del contingut d’aquests llocs webs. En cas de què l’usuari detectés que algun d’aquests continguts pugui ésser contrari a la llei o que lesioni bens o drets d’un tercer poden dirigir la seva observació a l’adreça de correu electrònic info@pepescoda.com, amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç o portar a terme les accions que corresponguin.

_

6. Duració i Modificació

Amb la finalitat de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent, Pep Escoda® tindrà dret a modificar els aspectes i condicions estipulats en aquest apartat d’Informació Legal.

Pep Escoda® podrà donar per finalitzada o suspendre la operativitat d’aquest lloc web, sense haver d’indemnitzar als usuaris.

_

7. Legislació i Jurisdicció

S’entén legislació aplicable a aquesta informació legal la legislació espanyola.

S’entendrà que en principi la jurisdicció competent en cas de conflicte és la de Tarragona.